HOME   OFERTA   GALERIA   KONTAKT
Menu
Oferta

Wykonujemy szeroką gamę usług z zakresu geodezji i kartografii:

1. Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

- mapy do celów projektowych pod wszelkiego typu inwestycje
- pomiary powykonawcze

2. Pomiary realizacyjne:

- tyczenie budynków, budowli, sieci i urządzeń
- obsługa geodezyjna procesu budowlanego

3. Pomiary ewidencyjne:

- podziały nieruchomości
- rozgraniczenia nieruchomości
- wznowienia granic nieruchomości
- wypisy i wyrysy

4. Doradztwo w dziedzinie geodezji

Oferujemy szybkie terminy realizacji zleceń, wysoką jakość usług i atrakcyjne ceny.

ZAPRASZAMY
Odwiedziny